Năm 2022, có lẽ là một năm mình dành thời gian ra để trader nhiều nhất và cũng là năm mình trader lỗ với con số rất lớn.

So với năm 2021 khi mình đã nhân hàng chục lần tài sàn nhờ đồng ADA và chốt lợi ở mức 2$ và chuyển qua mua nhiều Coin và Token khác.

Đọc tiếp