Sau khi nắm bắt được tình hình là CZ sẽ mua vào 1 tỷ Đô la mua BTC,ETH,BNB qua Tweet này:

Mình quyết định mua BNB.

Đọc tiếp