Khong co tieu de 1280 × 720 px

Trade Dogecoin Ngắn hạn: Mạo hiểm nhưng dễ thắng 5% đến 10% lợi nhuận

Hôm qua mình có mua vào Dogecoin sau sự kiện Tesla chấp nhận Dogecoin, mình nghĩ việc chấp nhận Dogecoin là một bước tiến lớn. Đây là thông báo của Elon musk trên Twitter: Nhưng nhìn vào giá thị trước đó Dogecoin cơ bản đã tăng rồi, nhưng sau tin tức thì giá bắt đầu nhảy vọt. Theo kinh nghiệm của mình thì trước một tin tức lớn như vậy, nếu giá tăng khoảng 10% hoặc dưới 10% thì có thể mua vào. Vì rất có thể giá sẽ tăng lên thêm 5% hoặc hơn 10% nữa. Trong trường hợp...