Sau khi nắm bắt được tình hình là CZ sẽ mua vào 1 tỷ Đô la mua BTC,ETH,BNB qua Tweet này:

Mình quyết định mua BNB.

Lý do mình mua: Mình nhận thấy việc Binance tăng cường hỗ trợ BNBchain sẽ có sự tác động đến giá cả và đối với mình đó là 1 cơ hội để có thể kiếm tiền.

Kèm theo thông tin về Binancne sẽ launchpad ID làm tăng nhu cầu BNB, mình đoán rằng sẽ có 1 lượng người lớn nhảy vào mua BNB để nhận Token ID:

Cụ thể bạn có thể đọc tweet này:

Update lệnh 22/3/2023:

wp-content/uploads/2023/02/laptop-g9cee8e1a4_1280-edited.jpg

Tradecoin Update (1)

Những chia sẻ của mình về cách mình ra vào lệnh khi tradecoin.

  • Mua BNB và lý do mình mua