Quy định

  1. Website hay Blog này không kêu gọi đầu tư, mọi thông tin chỉ mang tích chất tham khảo và chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm liên quan đến đầu tư của bạn.
  2. Bạn tham gia Website này, đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được các thông tin mang yếu tố kinh nghiệm cá nhân, chúng tôi không đại diện chính xác cho bất kỳ thông tin nào.
  3. Bạn là người đọc, người nghe, người xem, không nhất thiết phải đồng ý với quan điểm của chúng tôi. Hãy là người đọc, người nghe, người xem thông thái.