dinhlangcstc edited

ĐÌNH LĂNG

Mình là Đình Lăng, mình tạo ra blog này, chủ yếu chia sẻ lại các kiến thức của mình về cách xây dựng công việc tự do online và chia sẻ lại các kiến thức tạo ra thu nhập online, tránh bị các “CHUYÊN GIA” lùa gà.

Mình bắt đầu khi không học tiếp đại học và đi làm công nhân tại Samsung Thái Nguyên và Sau đó nghỉ làm 1 năm và bắt đầu xây dựng công việc tự do trên Internet.

Với hơn 5 năm làm việc tự do trên Internet, trải qua không biết bao nhiêu dự án, thất bại có, thành công có, năm 2021 mình chính thức vượt con số triệu đô.

Blog này, Viết chia Sẻ trải nghiệm, mang kiến thức của mình đến với tất cả những bạn mong muốn tự do trên internet.